Înregistrează-te și începi să economisești chiar din acest moment!

Declarație de consimțământ

 1. Identitatea si datele de contact ale Operatorului
 2. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau cu caracter special este Aforti Exchange Romania S.A., cu sediul în București, str. Gara Herăstrău 4B, Etaj 10, Sectorul 2, cod poștal 020334, Telefon: +40 31 229 59 39, email: office@afortiexchange.ro (“Operatorul” sau “Aforti Exchange”).

  Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Aforti Exchange poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: iod@afortiholding.pl și la următorul număr de telefon (+48) 608 760 908.

 3. Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal și/sau datele dumneavoastră cu caracter special si temeiul juridic al prelucrării
 4. Datele dumneavoastră cu caracter personal și/sau datele dumneavoastră cu caracter special vor fi prelucrate și/sau transferate, în baza consimțământului dumneavoastră, în conformitate cu legislația locală aplicabilă și cu Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), și orice alte reglementări aplicabile la nivel european sau local, adoptate în contextul GDPR, în următoarele scopuri: (i) în scopul furnizării serviciilor prin intermediul platformei online de schimb valutar, (ii) în scopul de natură tehnică legat de administrarea server-ului și în vederea colectării de date demografice statistice generale, (iii) în scop de marketing direct al produselor și serviciilor, inclusiv pentru a vă oferi răspunsul la întrebările adresate prin intermediul formularului de contact.

 5. Categoriile de date cu caracter personal și/sau cu caracter special
 6. În scopul descris la secțiunea 2 de mai sus, putem prelucra și/sau transfera următoarele date cu caracter personal și/sau date cu caracter special ale dumneavoastră:

  1. date cu caracter personal (non-senzitive): nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, cont bancar, cetățenie, locul nașterii, parola contului utilizat pe platforma Aforti Exchange, adresa IP și regiunea/locul conexiunii;
  2. date cu caracter special (senzitive): cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate,
 7. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal și/sau cu caracter special
 8. Putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal și/sau datele dumneavoastră cu caracter special către următoarele categorii de destinatari: (i) angajaţii și contractorii Aforti Exchange, care vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în vederea îndeplinirii atribuțiilor lor, (ii) autoritățile şi/sau instituțiile publice competente în limitele atribuţiilor conferite acestora prin dispozițiile legale aplicabile, (iii) Aforti Finance Romania, Aforti Exchange Polonia, Aforti Holding Polonia, Aforti Finance Polonia, Aforti Collections Polonia, Aforti Factor Polonia, Cornerstone Communication Romania, RCI Expert Adviser Romania.

 9. Perioada de stocare
 10. Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal și/sau datele dumneavoastră cu caracter special pentru următoarea perioada de timp: datele prelucrate și/sau, după caz, transferate în vederea realizării scopului menționat la secțiunea 2 de mai sus vor fi păstrate pe perioada necesară pentru prestarea în mod corespunzător a serviciilor și a oricăror obligații care rezultă din contractele încheiate cu dumneavoastră și doar pe perioada necesară conform dispozițiilor legale aplicabile.

 11. Drepturile dumneavoastră
 12. Conform legislației aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau cu caracter special:

  1. dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și/sau cu caracter special;
  2. dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau cu caracter special;
  3. dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau cu caracter special;
  4. dreptul de a vă opune folosirii datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau cu caracter special;
  5. dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, accesând link-ul plasat în fiecare mesaj e-mail sau scriindu-ne la adresa office@afortiexchange.ro;
  6. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

  Drepturile anterior menționate pot fi exercitate prin depunerea unei solicitări în acest sens la următoarea adresă de e-mail: iod@afortiholding.pl.

 13. Consimțământul dumneavoastră
 14. În acest context, declarați că, prin completarea și transmiterea către Aforti Exchange a formularului de contact, ați citit cu atenție informațiile din prezenta informare, precum și informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal din Regulamentul serviciului de schimb valutar pentru antreprenori prin intermediul platformei de schimb valutar Aforti Exchange Romania S.A., inclusiv în Secțiunea 10 a acestuia, și sunteți de acord să vă dați consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la prelucrarea și/sau transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau cu caracter special pentru următoarele scopuri, după cum urmează:

×Ne cerem scuze! Browserul dumneavoastră CommonCrawl 2.0 nu îndeplinește parametrii minimi ceruți de platforma noastră. Vă rugăm să actualizați browserul.